Klinische Technologie & Technical Medicine

De opleidingen Klinische Technologie (BSc) en Technical Medicine (MSc) zijn een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft (TU Delft), de Universiteit Leiden (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC). Deze drie centra werken op klinisch-technologisch gebied samen in de Medical Delta.

Het 3D-Lab+ draagt bij aan het onderwijs in deze opleidingen in de vorm van colleges, practica en het beschikbaar stellen en begeleiden van stages.

Website Klinische Technologie
Website Technical Medicine

Design & Prototyping

Design & Prototyping is de innovatiehub van het LUMC voor het ontwikkelen van nieuwe medische apparatuur. Translatie van bench-to-bedside staat hierin centraal, waarbij grensverleggend onderzoek en innovatieve ideeën de kans krijgen om een blijvende impact te hebben op de zorg binnen én buiten het LUMC. Door een multidisciplinaire aanpak komen diepgaande kennis van de medische vraagstukken binnen de zorg, wetgeving, materialen en ontwerpen samen in innovatie die aansluit op de behoefte vanuit de zorg.

Daarnaast draagt Design & Prototyping bij aan de reguliere patiëntenzorg door het verzorgen van specifieke producten of modificaties die nodig kunnen zijn voor de zorg van atypische patiënten die behandeld worden in academische ziekenhuizen zoals het LUMC.

Website: https://prototyping-lumc.nl/