Klinische Technologie & Technical Medicine

De opleidingen Klinische Technologie (BSc) en Technical Medicine (MSc) zijn een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft (TU Delft), de Universiteit Leiden (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC). Deze drie centra werken op klinisch-technologisch gebied samen in de Medical Delta.

Het 3D-Lab+ draagt bij aan het onderwijs in deze opleidingen in de vorm van colleges, practica en het beschikbaar stellen en begeleiden van stages.

Website Klinische Technologie
Website Technical Medicine