Optische navigatie van DROP-IN probes

Met de introductie van de DROP-IN probe heeft radiogeleide chirurgie een transitie gemaakt naar laparoscopische robot-geassisteerde chirurgie. Het kan een uitdaging zijn om pre-operatief gemarkeerde laesies te vinden tijdens de operatie, zeker wanneer er een tumor-gerichte tracer als 99mTc-PSMA I&S gebruikt wordt. Chirurgische navigatie kan bijdragen aan een betere translatie van de planning van de afdeling nucleaire geneeskunde en de behandeling in de operatiekamer. In dit project wordt een methode ontwikkeld om de DROP-IN probe the kunnen navigeren met optische (fluorescentie) technieken tijdens de operatie.

https://doi.org/10.2967/jnumed.120.259796