Click-On fluorescentie detectoren

Het doel van dit onderzoek was het ontwerpen en maken van ‘click-on’ detectoren die een standaard robotisch instrument omzetten in een moleculair detectie apparaat dat de chirurg in staat stelt om van elk weefsel dat hij/zij vastpakt eigenschappen te meten met behulp van dichtbij infrarode fluorescentie. Door dit apparaat te gebruiken in combinatie met een fluorescente zoekstof kan de chirurg tijdens elke stap van de operatie meten wat voor weefsel er wordt vastgepakt.

This image has an empty alt attribute; its file name is Click-on-fluorescence-1024x581.png

https://doi.org/10.1007/s11701-022-01382-0DROP-IN gamma probe

Het chirurgisch radicaal verwijderen van tumor weefsel is een van de meest efficiënte vormen van behandeling. Beeldgestuurde chirurgie speelt in toenemende mate een belangrijke rol bij het accuraat lokaliseren van de tumor tijdens de operatie. Deze methoden werken voornamelijk met radio- en/of fluorescentie-tracers om bepaalde weefsels “op te lichten”, bijvoorbeeld schildwachtklieren (ICG-99mTc-nanocolloid) en PSMA-positieve tumoren (99mTc-PSMA I&S). Om radiogestuurde chirurgie optimaal te kunnen integreren in robot-geassisteerde chirurgie werd er een verkleinde gamma detector voor robotische instrumenten ontwikkeld: the DROP-IN gamma-straling-detectie probe. Dit heeft geleid tot twee commerciële producten met een CE-keuring voor klinisch gebruik (Crystal Photonics GmbH en LightPoint Medical). In één van onze recentie publicaties wordt aangetoond dat de DROP-IN probe superieur is vergeleken met het gebruik van fluorescentie geleiding en rigide laparoscopische gamma probes.

https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.10.031