DROP-IN gamma probe

Het chirurgisch radicaal verwijderen van tumor weefsel is een van de meest efficiënte vormen van behandeling. Beeldgestuurde chirurgie speelt in toenemende mate een belangrijke rol bij het accuraat lokaliseren van de tumor tijdens de operatie. Deze methoden werken voornamelijk met radio- en/of fluorescentie-tracers om bepaalde weefsels “op te lichten”, bijvoorbeeld schildwachtklieren (ICG-99mTc-nanocolloid) en PSMA-positieve tumoren (99mTc-PSMA I&S). Om radiogestuurde chirurgie optimaal te kunnen integreren in robot-geassisteerde chirurgie werd er een verkleinde gamma detector voor robotische instrumenten ontwikkeld: the DROP-IN gamma-straling-detectie probe. Dit heeft geleid tot twee commerciële producten met een CE-keuring voor klinisch gebruik (Crystal Photonics GmbH en LightPoint Medical). In één van onze recentie publicaties wordt aangetoond dat de DROP-IN probe superieur is vergeleken met het gebruik van fluorescentie geleiding en rigide laparoscopische gamma probes.

https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.10.031