Oncologie

Wanneer het schedel bot is aangedaan door een tumor en een deel van het schedel bot verwijderd moet worden, wordt dit vaak 3D digitaal gepland. Het te verwijderen deel inclusief een marge wordt bepaald door het combineren van verschillende beeldvorming modaliteiten, zoals CT en MRI. De resectieplanning wordt overgedragen naar de operatiekamer door middel van het ontwerpen van patiënt specifieke mallen. Deze worden 3D geprint, gesteriliseerd en gebruikt tijdens de operatie. De mallen passen precies op de anatomie van de patiënt en geven de resectievlakken aan om de tumor inclusief marge te verwijderen. Omdat het bot defect voorspelbaar is door het gebruik van een mal, kan er pre-operatief ook een patiënt specifiek implantaat ontworpen worden om het bot defect te sluiten.

Trauma

Een trauma kan er voor zorgen dat een deel van de schedel beschadigd is of verloren is gegaan. Het defect dat hierdoor ontstaan is kan gereconstrueerd worden met een 3D digitaal ontworpen patiënt specifiek implantaat. De implataten worden zo ontworpen dat deze exact in het defect passen en daarmee zo goed mogelijk de originele anatomie van de patiënt herstellen. De implantaten reconstrueren met name schedel bot, maar kunnen ook omliggende structuren reconstrueren, zoals de oogkas en het zygoma. De 3D digitaal geplande patiënt specifieke implantaten maken het mogelijk om defecten te reconstrueren die met conventionele methoden niet gereconstrueerd hadden kunnen worden.