Trauma

Een trauma kan er voor zorgen dat een deel van de schedel beschadigd is of verloren is gegaan. Het defect dat hierdoor ontstaan is kan gereconstrueerd worden met een 3D digitaal ontworpen patiënt specifiek implantaat. De implataten worden zo ontworpen dat deze exact in het defect passen en daarmee zo goed mogelijk de originele anatomie van de patiënt herstellen. De implantaten reconstrueren met name schedel bot, maar kunnen ook omliggende structuren reconstrueren, zoals de oogkas en het zygoma. De 3D digitaal geplande patiënt specifieke implantaten maken het mogelijk om defecten te reconstrueren die met conventionele methoden niet gereconstrueerd hadden kunnen worden.