Oncologie

Bij het verwijderen van een tumor in de mondholte met uitbreiding tot in het kaakbot moet er een deel van het kaakbot verwijderd worden, waarbij continuïteit verloren gaat. Het plannen van de resectie van de tumor inclusief marge wordt gedaan door informatie van verschillende modaliteiten te combineren, zoals CT en MRI. De geplande resectie wordt intra-operatief gereproduceerd door middel van patiënt specifieke mallen die precies op de anatomie van de patiënt passen.

Het bot defect, waarbij een segment van het kaakbot verwijderd is, kan worden gereconstrueerd met bijvoorbeeld bot van het kuitbeen. Op dezelfde manier wordt op basis van 3D modellen bepaald hoe dit het beste in het bot defect past. Vervolgens worden ook hiervoor patiënt specifieke mallen geproduceerd die precies op het kuitbeen passen en aangeven hoe het kuit bot gezaagd moet worden om een goede passing in het kaakbot te krijgen.

Spheno-orbitaal meningeoom

Patiënten met een meningeoom worden behandeld door een gespecialiseerd multidisciplinair team. Ook voor deze patiënten wordt de resectie en de daaropvolgende reconstructie 3D digitaal gepland. Door het combineren van verschillende beeldvorming modaliteiten als CT en MRI wordt er bepaald hoe de tumor en een eventuele marge het beste verwijderd kan worden. De resectie planning wordt overgedragen naar de operatie kamer door middel van patiënt specifieke mallen. Deze worden 3D geprint, gesteriliseerd en gebruikt tijdens de chirurgie. De mallen geven aan waar de resectievlakken liggen. Doordat hiermee de resectie voorspelbaar wordt, kan er pre-operatief ook een patiënt specifiek implantaat ontworpen worden om het bot defect te sluiten.

Oncologie

Wanneer het schedel bot is aangedaan door een tumor en een deel van het schedel bot verwijderd moet worden, wordt dit vaak 3D digitaal gepland. Het te verwijderen deel inclusief een marge wordt bepaald door het combineren van verschillende beeldvorming modaliteiten, zoals CT en MRI. De resectieplanning wordt overgedragen naar de operatiekamer door middel van het ontwerpen van patiënt specifieke mallen. Deze worden 3D geprint, gesteriliseerd en gebruikt tijdens de operatie. De mallen passen precies op de anatomie van de patiënt en geven de resectievlakken aan om de tumor inclusief marge te verwijderen. Omdat het bot defect voorspelbaar is door het gebruik van een mal, kan er pre-operatief ook een patiënt specifiek implantaat ontworpen worden om het bot defect te sluiten.

Anatomische modellen

Patiënt specifieke anatomische modellen worden gebruikt voor de voorbereiding van de operatie en voor multidisciplinair overleg. De modellen worden 3D geprint en kunnen meerdere kleuren per model bevatten voor het aangeven van verschillende structuren. Daarnaast kunnen de anatomische modellen ook gebruikt worden voor onderwijs en training van chirurgen in opleiding. Ten slotte worden ook anatomische modellen in de spreekkamer gebruikt voor ondersteuning bij het uitleggen van de pathologie en/of procedure aan de patiënt, wat bijdraagt aan shared decision making.

Reconstructie met donorbot

Voor het reconstrueren van een bot defect gecreëerd door het verwijderen van een tumor bij jonge patienten heeft een biologische reconstructie de voorkeur. Het verwijderen van de tumor inclusief de benodigde marge wordt digitaal gepland door informatie van verschillende beeldvorming technieken te combineren, zoals CT, MRI en PET. Het digitale plan voor de resectie wordt overgedragen naar de operatie kamer door het ontwerpen en gebruiken van patiënt specifieke mallen met een unieke passing op de anatomie van de patiënt. De mallen geven aan waar de geplande resectie vlakken zich bevinden en helpen de chirurg om de resectie uit te voeren. Om de juiste plaatsing van de mal te verifiëren wordt intraoperatieve navigatie gebruikt. Data van een digitale botbank met 3D modellen van alle beschikbare donorbotten wordt gebruikt om het best passende donorbot voor de patiënt te selecteren. Ook voor het op maat zagen van het donorbot om het bot defect te reconstrueren worden zaagmallen gebruikt.