Patient specifieke 3D geprinte heup implantaten

Patient specifieke 3D geprinte heup implantaten worden gebruikt om grote defecten in het bekken te herstellen. Patiënten met zo’n defect kunnen in het algemeen niet goed lopen en zijn daardoor sterk beperkt. Deze patient specifieke implantaten worden gebruikt als bestaande implantaten niet meer toereikend zijn. Voor het ontwerp en de fabricage werken we samen met OSSIS, een bedrijf uit Nieuw Zeeland.

Momenteel is er een multi-center studie waarin de stabiliteit van deze implantaten wordt onderzocht met Stereo Roentgen Foto’s.

Femur correctie osteotomie

Een Shepherd’s Crook misvorming wordt veroorzaakt door fybreuze dysplasie en kan behandeld worden door middel van correctie osteotomieën, waarna de bot-delen weer worden vastgezet met platen of een intra-medullaire pen. In complexe gevallen zullen meerdere osteotomieën met uitvoerige correcties nodig zijn, waarvoor een precieze planning in 3D vereist is. Hierbij wordt de gewenste post-operatieve stand na correctie osteotomieën gesimuleerd met 3D modellen die gecreëerd worden aan de hand van pre-operatieve CT scans. Deze geplande osteotomieën worden met behulp van patiënt specifieke zaagmallen overgedragen naar de operatiekamer. Deze zaagmallen worden ontworpen, 3D geprint en gesteriliseerd voor intra-operatief gebruik. De zaagmallen, die precies op de anatomie van de patiënt passen, geven de gewenste osteotomie locatie en oriëntatie aan en maken het mogelijk om deze operaties met hoge precisie uit te voeren.

Anatomische modellen

Patiënt specifieke anatomische modellen worden gebruikt voor de voorbereiding van de operatie en voor multidisciplinair overleg. De modellen worden 3D geprint en kunnen meerdere kleuren per model bevatten voor het aangeven van verschillende structuren. Daarnaast kunnen de anatomische modellen ook gebruikt worden voor onderwijs en training van chirurgen in opleiding. Ten slotte worden ook anatomische modellen in de spreekkamer gebruikt voor ondersteuning bij het uitleggen van de pathologie en/of procedure aan de patiënt, wat bijdraagt aan shared decision making.

Proximale femur osteotomie

Proximale femur vervormingen kunnen ontstaan door een (pathologische) fractuur waarna het bot niet in de juiste stand is genezen. Vervormingen in dit gebied kunnen veel hinder veroorzaken door de hechte relatie met het heup gewricht en de mogelijke negatieve effecten op beenlengte, rotaties en biomechanica. Proximale femur vervormingen kunnen behandeld worden met correctie osteotomieën waarna het bot weer vastgezet wordt met een metalen plaat. Een essentieel onderdeel van deze procedure is dat het blad van de metalen plaat precies uitkomt in de nek en de kop van het femur. In het geval van complexe vervormingen wordt de procedure digitaal gepland door de gewenste post-operatieve stand van het bot en de benodigde positie van de metalen plaat te bepalen. Deze planning wordt overgedragen naar de operatie kamer door het ontwerpen van patiënt specifieke mallen. Deze mallen worden vervolgens 3D geprint, gesteriliseerd en gebruikt tijdens de operatie. De mallen passen precies op één manier op de anatomie van de patiënt en geven aan waar, en in welke richting, de geplande zaagsneden gezet moeten worden. Daarnaast geeft een mal aan in welke richting de plaat gezet moet worden zodat deze precies in de femur nek en femur kop uitkomt. Op deze manier kan de operatie met hoge precisie uitgevoerd worden volgens het plan.

Reconstructie met donorbot

Voor het reconstrueren van een bot defect gecreëerd door het verwijderen van een tumor bij jonge patienten heeft een biologische reconstructie de voorkeur. Het verwijderen van de tumor inclusief de benodigde marge wordt digitaal gepland door informatie van verschillende beeldvorming technieken te combineren, zoals CT, MRI en PET. Het digitale plan voor de resectie wordt overgedragen naar de operatie kamer door het ontwerpen en gebruiken van patiënt specifieke mallen met een unieke passing op de anatomie van de patiënt. De mallen geven aan waar de geplande resectie vlakken zich bevinden en helpen de chirurg om de resectie uit te voeren. Om de juiste plaatsing van de mal te verifiëren wordt intraoperatieve navigatie gebruikt. Data van een digitale botbank met 3D modellen van alle beschikbare donorbotten wordt gebruikt om het best passende donorbot voor de patiënt te selecteren. Ook voor het op maat zagen van het donorbot om het bot defect te reconstrueren worden zaagmallen gebruikt.