Femur correctie osteotomie

Een Shepherd’s Crook misvorming wordt veroorzaakt door fybreuze dysplasie en kan behandeld worden door middel van correctie osteotomieën, waarna de bot-delen weer worden vastgezet met platen of een intra-medullaire pen. In complexe gevallen zullen meerdere osteotomieën met uitvoerige correcties nodig zijn, waarvoor een precieze planning in 3D vereist is. Hierbij wordt de gewenste post-operatieve stand na correctie osteotomieën gesimuleerd met 3D modellen die gecreëerd worden aan de hand van pre-operatieve CT scans. Deze geplande osteotomieën worden met behulp van patiënt specifieke zaagmallen overgedragen naar de operatiekamer. Deze zaagmallen worden ontworpen, 3D geprint en gesteriliseerd voor intra-operatief gebruik. De zaagmallen, die precies op de anatomie van de patiënt passen, geven de gewenste osteotomie locatie en oriëntatie aan en maken het mogelijk om deze operaties met hoge precisie uit te voeren.