Femur correctie osteotomie

Een Shepherd’s Crook misvorming wordt veroorzaakt door fybreuze dysplasie en kan behandeld worden door middel van correctie osteotomieën, waarna de bot-delen weer worden vastgezet met platen of een intra-medullaire pen. In complexe gevallen zullen meerdere osteotomieën met uitvoerige correcties nodig zijn, waarvoor een precieze planning in 3D vereist is. Hierbij wordt de gewenste post-operatieve stand na correctie osteotomieën gesimuleerd met 3D modellen die gecreëerd worden aan de hand van pre-operatieve CT scans. Deze geplande osteotomieën worden met behulp van patiënt specifieke zaagmallen overgedragen naar de operatiekamer. Deze zaagmallen worden ontworpen, 3D geprint en gesteriliseerd voor intra-operatief gebruik. De zaagmallen, die precies op de anatomie van de patiënt passen, geven de gewenste osteotomie locatie en oriëntatie aan en maken het mogelijk om deze operaties met hoge precisie uit te voeren.

Proximale femur osteotomie

Proximale femur vervormingen kunnen ontstaan door een (pathologische) fractuur waarna het bot niet in de juiste stand is genezen. Vervormingen in dit gebied kunnen veel hinder veroorzaken door de hechte relatie met het heup gewricht en de mogelijke negatieve effecten op beenlengte, rotaties en biomechanica. Proximale femur vervormingen kunnen behandeld worden met correctie osteotomieën waarna het bot weer vastgezet wordt met een metalen plaat. Een essentieel onderdeel van deze procedure is dat het blad van de metalen plaat precies uitkomt in de nek en de kop van het femur. In het geval van complexe vervormingen wordt de procedure digitaal gepland door de gewenste post-operatieve stand van het bot en de benodigde positie van de metalen plaat te bepalen. Deze planning wordt overgedragen naar de operatie kamer door het ontwerpen van patiënt specifieke mallen. Deze mallen worden vervolgens 3D geprint, gesteriliseerd en gebruikt tijdens de operatie. De mallen passen precies op één manier op de anatomie van de patiënt en geven aan waar, en in welke richting, de geplande zaagsneden gezet moeten worden. Daarnaast geeft een mal aan in welke richting de plaat gezet moet worden zodat deze precies in de femur nek en femur kop uitkomt. Op deze manier kan de operatie met hoge precisie uitgevoerd worden volgens het plan.